top of page

ŽEMĖS VALDŲ STRUKTŪRŲ GERINIMO IR APLEISTŲ ŽEMĖS PLOTŲ MAŽINIMO 2023–2025 METŲ PROGRAMA


Programos tikslas – gerinti žemės valdų struktūras ir sumažinti apleistus žemės plotus.

Programos tikslui įgyvendinti numatomos šios priemonės:

  • žemės valdų pertvarkymas (taip pat ir žemės konsolidacijos projektų vykdymas kaimo gyvenamosiose vietovėse);

  • žemės valdų struktūrų gerinimas atkuriant melioracijos sistemų funkcionalumą ir užtikrinant galimybę naudoti žemę pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;

  • privačios žemės įsigijimas valstybės nuosavybėn pasinaudojant Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta pirmumo teise.

Įgyvendinant programos priemonę žemės valdų struktūrų gerinimas atkuriant melioracijos sistemų funkcionalumą ir užtikrinant galimybę naudoti žemę pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį,

numatyta sutvarkyti neveikiančias valstybei nuosavybės teise priklausančias melioracijos sistemas. 2023–2025 metais numatyta sutvarkyti 1500 ha ploto.

Su programa galite susipažinti paspaudę nuorodą:

24 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page