top of page

DĖL YPATINGOJO STATINIO STATYBOS RANGOVŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO ĮMOKŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-575 „DĖL YPATINGOJO STATINIO STATYBOS RANGOVŲ, STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS RANGOVŲ IR STATINIO EKSPERTIZĖS RANGOVŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO ĮMOKŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2023 m. gegužės 31 d. Nr. D1-173 Vilnius

1. P a k e i č i u ypatingojo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo įmokų dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-575 „Dėl ypatingojo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo įmokų dydžių patvirtinimo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).


Nuoroda į pasikeitusius įkainius:

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. birželio 1 d. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas


Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) informuoja apie nuo birželio 1 d. koreguojamus dalies teikiamų paslaugų įkainius. Jie keičiami įvertinus pastarųjų metų pokyčius statybos sektoriuje ir išaugusias sąnaudas gerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Pokyčiai susiję su rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo įmokų dydžiais, taip pat kai kuriais pastatų energinio naudingumo sertifikavimo (PENS) ekspertų atestavimo ir PENS registro tvarkymo įkainiais.

Pagal aplinkos ministro įsakymą, ypatingojo statinio statybos, projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės rangovų atestavimas brangsta iki 550 eurų, rangovų teisės pripažinimas – iki 350 eurų.

Visus atnaujintus rangovų atestavimo įkainius rasite čia.

Paslaugų brangimą lėmė kylantys kibernetinio saugumo reikalavimai, patobulintas PENS registracijos organizavimas, siekiant užtikrinti sertifikatų atitiktį statomiems pastatams, aukštesnės personalo kvalifikacijos reikalaujantys atestavimo procesai.

„Jau pristatėme naują PENS registravimo sistemą, kuri leidžia kokybiškiau patikrinti gaunamus sertifikatus prieš jų registraciją. Kylant įtarimų, sertifikatai yra analizuojami, o įtarimams pasitvirtinus – vykstame į objekto vietą. Jei pažeidimus ištaisyti įmanoma, juos prašome ištaisyti, priešingu atveju, sprendžiame dėl eksperto kvalifikacijos atestato galiojimo“, – teigia SSVA direktorius Aidas Vaičiulis.

PENS eksperto atestavimo pirmą kartą įkainiai išlieka nepakitę, tačiau iki 110 eurų brangsta pakartotinis atestavimas. PENS registro tvarkymo paslauga registruojant vieną sertifikatą kainuos 37,50 euro.

Plačiau su naujais PENS ekspertų atestavimo ir PENS registro tvarkymo įkainiais galite susipažinti čia.

Primename, kad nuo gegužės 1 d. pasikeitus rangovams išduotų statinio kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų peržiūros periodiškumui iš vienerių į penkerius metus, atitinkamai iki 450 eurų mažėja santykinė kvalifikacijos atestato peržiūros kaina.


35 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page