top of page

Finansavimas melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbamsLIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 2023 M. SKIRIAMO FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖMS TĘSTINEI INVESTICINEI PRIEMONEI „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SAVININKŲ IR KITŲ NAUDOTOJŲ ŽEMĖJE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBAMS“ ĮGYVENDINTI PATVIRTINIMO

2023 m. kovo 2 d. Nr. 3D-121

Vilnius

Vadovaudamasis Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 25 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-5 „Dėl 2023 m. žemės ūkio ministerijos vykdomų programų sąmatų pagal priemones patvirtinimo“ tęstinei investicinei priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ patvirtintus asignavimus,

t v i r t i n u 2023 m. skiriamą finansavimą savivaldybėms tęstinei investicinei priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ įgyvendinti:

1. Jurbarko rajono savivaldybės administracijai – 1 624 tūkst. Eur; 2. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai – 656 tūkst. Eur; 3. Kauno rajono savivaldybės administracijai – 300 tūkst. Eur; 4. Kėdainių rajono savivaldybės administracijai – 300 tūkst. Eur.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas


78 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page