top of page

Jonas Račas šiandien švenčia 73 metų gimtadienį. Sveikiname!!!

J. Račas gimė 1950 m vasario 20 d. Kaune. Šiauliuose 1968 m. baigė vidurinę mokyklą ir įstojo i LŽŪA, tačiau studijavo nepilnus metus. Tada ir pribrendo situacija, kai reikėjo apsispręsti, kam teikti pirmenybę - mokslui ar draugams. Jis priima netikėtą sprendimą - išeina i privalomąją karinę tarnybą. Tarnaudamas kariuomenėje, Jonas įgijo gyvenimo patirties, suprato, kas yra drausmė ir kas tikrieji draugai. Baigęs tarnybą, nutarė vėl tęsti studijas akademijoje, kurią baigė 1976 m., įgydamas hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją.

Inžinerinę veiklą J. Račas pradėjo Šiaulių MSV. Šioje įmonėje jis dirbo meistru, geodezininku, gamybinio-techninio skyriaus vyresniuoju inžinieriumi. Sukūręs šeimą, 1978 m. gruodį pradėjo dirbti darbų vykdytoju Alytaus MSMV - arčiau žmonos tėviškės. 1980-1985 m. jis dirbo Respublikiniame melioracijos statybos organizacinių ir technologinių darbų treste: pažangių darbo metodų instruktoriumi, lazerinių įrenginių diegimo grupės vadovu, kokybės kontrolės skyriaus viršininku. Tuo laikotarpiu J. Račas deramai prisidėjo tobulinant ir diegiant gamyboje inovatyvias melioracijos technologijas, atliekant optinių įrenginių paleidimo ir derinimo darbus, gerinant melioracijos darbų kokybę.


J. Račas 1985-1993 m. dirbo Vilniaus šiltnamių kombinate. Nuo 1993 m. Jubiliatas pradėjo darbą Lietuvos melioracijos įmonių asociacijoje. 1994 m. buvo paskirtas asociacijos vicepirmininku, o nuo 2005 m. iki 2009 m. ir nuo 2022 m. iki 2023 m. buvo asociacijos pirmininkas. Dirbdamas asociacijoje ypač daug dėmesio skyrė melioracijos specialistų kvalifikacijos kėlimo, specialistų ir įmonių atestavimo klausimams. J. Račas buvo aktyvus visuomenininkas: LŽHIS Tarybos, melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo komisijos, žurnalo „ Žemėtvarka ir hidrotechnika" redakcijos kolegijos narys, LŽHIS profesinių žinių tikrinimo komisijos sekretorius.


Jubiliatas didžiuojasi dukra Simona ir sūnumi Karoliu.


Lietuvos melioracijos įmonių asociacija dėkoja už ilgametį profesionalų ir nuoširdų darbą. Gimtadienio proga linkime Jonui geros sveikatos, daug asmeninės laimės ir sėkmės.55 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page