top of page

NETEKOME LIETUVOS MELIORACIJOS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS ĮKŪRĖJO KAZIO SIVICKIO

Atnaujinta: 2023-07-05


Kazys Sivickis

(1951.01.23-2023.07.03)


Kazys Sivickis buvo žymus Lietuvos technologijos mokslų daktaras, hidrotechnikos inžinierius ir aktyvus politinis bei visuomenės veikėjas, kurį žinojo, mylėjo ir gerbė visa Lietuvos melioratorių ir hidrotechnikų bendruomenė.

Jis gimė 1951 m. sausio 23 d. Žarėnuose, Telšių rajone, čia 1969 m. baigęs vidurinę mokyklą, studijavo LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultete ir 1974 m. įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją.

Kazys Sivickis turėjo įspūdingą karjerą. Po studijų dirbo Žemės ūkio ministerijoje inžinieriumi melioratoriumi ir rūpinosi melioracijos planavimu, darbų eiga, melioruotų žemių naudojimu. Nuo 1981 jis dirbo Žemės ūkio ministerijoje, buvo Žemės ūkio skyriaus instruktorius ir melioracijos bei vandens ūkio ministro pavaduotojas. Nuo 1988 m. buvo Gamybinio statybos ir montavimo susivienijimo „Lietuvos melioracija“ pirmininko pirmasis pavaduotojas ir technikos direktorius. Nuo 1993 m. iki 2022 metų jis vadovavo Lietuvos melioracijos įmonių asociacijai. Kazys Sivickis taip pat prisidėjo prie Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos veiklos. 2005-2009 m. jis buvo Žemės ūkio ministerijos sekretorius. Eidamas šias pareigas, kuravo melioracijos ir žemėtvarkos sritį, jos finansavimo klausimus, rūpinosi įmonių veikla.

Be savo profesinės veiklos, Kazys Sivickis aktyviai dėstė Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandentvarkos katedroje ir buvo vertinamas lektorius bei docentas. Jis parašė daugiau nei 60 straipsnių mokslo ir gamybine tematika, nagrinėjant melioracijos, aplinkosaugos ir hidroenergetikos klausimus. Jis buvo pripažintas ir įrašytas į Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetui nusipelniusių žmonių Garbės knygą.

Kazys Sivickis taip pat aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Jis buvo Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys, Vandens problemų tarybos prie Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo narys, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos vicepirmininkas ir daugelio kitų organizacijų narys.

Kazys Sivickis buvo mylintis šeimos žmogus. Jis paliko žmoną Stasę ir du vaikus – sūnų Džeraldą ir dukrą Loretą.

Kazys Sivickis buvo ne tik talentingas mokslininkas ir inžinierius, bet ir kilnus lyderis, kuris ženkliai prisidėjo prie Lietuvos melioracijos ir hidrotechnikos srities vystymo ir puoselėjimo. Jo mokslinis įnašas ir vadovavimas organizacijoms paliks neišdildomą pėdsaką Lietuvos melioracijos, hidrotechnikos ir žemės ūkio srityse.

Kazys Sivickis mirė 2023 m. liepos 03 d., palikdamas gedinčią melioratorių ir hidrotechnikų bendruomenę. Jo prisiminimas ir palikimas bus amžinas.


Liūdi Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos administracija ir nariai

165 peržiūros1 komentaras

1 Comment


Jonas Pakutinskas
Jonas Pakutinskas
Jul 06, 2023

Dėl Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos įkūrėjo,technologijos mokslų daktaro,hidrotechnikos inžinieriaus ir aktyvaus politinio bei visuomenės veikėjo KAZIO SIVICKIO mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir visiems Lietuvos melioracijos ir hidrotechnikos srities specialistams,Lietuvos žmonėms.Hidrotechnikos inžinierius,socialinių(ekonomikos)mokslų daktaras Jonas Pakutinskas.

Like
bottom of page