top of page

PRIEMONĖS „SUTVARKYTI PRAEITYJE UŽTERŠTAS IR PAŽEISTAS TERITORIJAS“ FINANSAVIMO GAIRĖS


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 02-001-06-08-03 (RE) „SUTVARKYTI PRAEITYJE UŽTERŠTAS IR PAŽEISTAS TERITORIJAS“ FINANSAVIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2023 m. kovo 13 d. Nr. D1-74 Vilnius

Įgyvendindamas 2022–2030 metų Regionų plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 713 „Dėl 2022–2030 metų Regionų plėtros programos patvirtinimo“ ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonę Nr. 02-001-06-08-03 (RE), ir vykdydamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 105 punktą, t v i r t i n u Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-03 (RE) „Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas“ finansavimo gaires (pridedama).  Aplinkos ministras Simonas Gentvilas
23 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page