top of page

Apie mus

Lietuvos melioracijos įmonių asociacija su savarankiška valdymo struktūra, susidedančia iš 15 etatinių darbuotojų, pradėjo funkcionuoti nuo 1991 m. lapkričio 1d. Nuo įsikūrimo pradžios asociacijos sudėtyje buvo 49 valstybinės melioracijos ir jos šakos pramonės, melioracijos komplektavimo bei kitos inžinerinės paskirties ir melioracijos darbuotojų poilsio organizavimo įmonės. Asociacijos narių sudėtis ir jų skaičius nėra pastovus.
Asociacija šiuo metu vienija 40 narių. Melioracijos įmonės, kurių daugumą sudaro asociacijos nariai, Lietuvoje nusausino ir sukultūrino 2,6 mln. hektarų užmirkusių žemės ūkio paskirties žemių, nutiesė 17 tūkst. km. vietinių kelių ir gatvių. Jos pastatė 750 įvairaus dydžio užtvankų, apie 500 siurblinių, 100 hidroelektrinių ir 2 tūkst. gelžbetoninių bei kitokių tiltų, iš viso per 70 tūkst. įvairių hidrotechnikos statinių. Atskiros asociacijos narės pastatė sudėtingus statinius magistraliniuose keliuose ir geležinkelio kelynuose, stambias nuotekų valyklas, sudėtingomis sąlygomis rekonstravo kai kuriuose miestuose inžinerinius tinklus, tvarkė Baltijos jūros krantines Klaipėdos uoste.


Asociacijos narės - mokslo mokymo institucijos:

Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto Vandens inžinerijos katedra organizuoja ir vykdo technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslinę veiklą, ruošia hidrotechnikos inžinerijos, vandens apsaugos inžinerijos ir valdymo bei žemėtvarkos specialistus.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Aplinkos inžinerijos fakultetas vykdo darbo rinkoje paklausias technologijos mokslų srities hidrotechnikos, žemėtvarkos ir kadastrinių matavimų bei nekilnojamojo turto vertinimo studijų programas. Jos absolventams laiduoja įsitvirtinimą bei karjerą Lietuvos ųr tarptautinėje darbo rinkoje.
Marijampolės profesinio rengimo centras rengia technologiškai išprususius ir kvalifikuotus specialistus (17 mokymo programų paslaugų sektoriuje ir 8 mokymo programos statybos ir mechanikos sektoriuje), atitinkančius Marijampolės regiono bei šalies darbo rinkos poreikius, pastoviai turtina mokymo programų materialinę bazę, bendradarbiauja su kitomis ugdymo institucijomis bei verslo įstaigomis.  


Asociacijos narės-projektavimo įmonės projektuoja:

 • melioracijos statinius;

 • hidrotechnikos statinius;

 • inžinerinius tinklus;

 • nuotekų valyklas;

 • vietinės ir rajoninės reikšmės kelius bei tiltus juose;

 • gatves;

 • sąvartynus;

Asociacijos narės - statybinės įmonės:

 • atlieka žemių sausinimo, melioracijos statinių rekonstravimo, priežiūros ir remonto darbus;

 • stato įvairios paskirties hidrotechnikos statinius;

 • stato tiltus, tiesia kelius, gatves, inžinerinius tinklus (ir betranšėjiniu būdu);

 • tiesia ir remontuoja geležinkelio kelius;

 • stato nuotekų valyklas;

 • stato gyvenamus namus ir negyvenamus įvairios paskirties pastatus;

 • atlieka darbus nekilnojamose kultūros vertybėse;

 • tvarko sąvartynus, atlieka pažeistų žemių rekultivavimo ir gerbūvio darbus;

 • atlieka ežerų valymo darbus.

Asociacijos narės-statybos industrijos ar kitos įmonės, turinčios gaminių gamybos cechus gamina:

 • vandens nuleistuvus;

 • latakus;

 • šlaitų tvirtinimo plokštes;

 • tiltų, pralaidų, šulinių, gerbūvio elementus;

 • gaminius gyvulininkystės fermoms;

 • pamatų blokus;

 • sąramas;

 • elementus telekumunikacijoms;

 • nestandartinius gaminius;

 • sertifikuotą įvairių markių betoną ir asfaltą;

 • plastikinius bei klijuotos medienos langus ir duris;

 • medinius langus dengtus aliuminiu;

 • medžio pjuvenų briketus ir granules;

 • langus, duris ir kitus gaminius iš aliuminio;

 • polietileninius, gofruotus, perforuotus (apvyniotus filtracine medžiaga) drenažo vamzdžius su jungiamosiomis detalėmis;

 • bioįkrovas nuotekų valymo įrenginiams;

 • reguliuojamo drenažo sistemas.

bottom of page