top of page

Nario mokestis

Asociacijos nario mokesčiai

 

  1. Asociacijos nariai moka stojamojo įnašo sumą (EUR) priklausomai nuo stojančiosios į asociaciją įmonės vidutinio dirbančiųjų skaičiaus: iki 50 darbuotojų - 300 eurų, virš 50 - 600 eurų

  2. Asociacijos veiklai užtikrinti yra mokamas nario mokestis, kurio dydis priklauso nuo įmonės bendrųjų pajamų, gautų prieš planuojamus metus.

  3. Nariui išstojus iš asociacijos arba jį pašalinus, lėšos ir bendrai įgytas turtas negrąžinami.

  4. Sumokėti narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai bei tikslinės nario įmokos sąnaudomis pripažįstamos remiantis LR Pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr.IX-675) 29 straipsniu: "iš pajamų atskaitoma stojamųjų įnašų suma ir narių mokesčių suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų bei tikslinių nario įmokų suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų, jei šie įnašai, mokesčiai ir tikslinės įmokos sumokėti vienetams, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba) nariams".

Asociacijos vadovų susirinkimas 2004 m. vasario 25 d. nutarimu patvirtino statybos įmonių nario mokesčio asociacijai skaičiavimą nuo bendrųjų pajamų, gautų prieš planuojamus metus, nustatant minimalų mokestį 1 tūkst. Lt , maksimalų – 8 tūkst.Lt. Pajamos grupuojamos į 13 grupių. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą, siūloma pajamas  ir nario mokestį grupuoti sekančiai:

Nario mokestis.png
bottom of page